הצהרת פרטיות ותנאי שימוש

תקנון שימוש באתר


תודה שבחרתם להשתמש באתר חברת לימזור, ברוכים הבאים!


כללי

1. האתר מופעל ע"י חברת לימזור בע''מ ח'פ 516316643 (להלן "החברה"), שכתובתה ברח' שרירא גאון 5 רמת גן.

2. האתר הינו אתר תוכן, הכולל גם חנות לרכישות מקוונות. באתר מוצעים למכירה מוצרים שונים.

3. מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין החברה לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק.

4. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.

5. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.

6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.

7. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י החברה.

8. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.

9. מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

10. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.

11. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר.

12. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

13. החברה אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

14. כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.

15. התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה.

16. תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.


במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

התחייבות המשתמש

17. בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.

18. בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

18.1. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה.

18.2. הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.

18.3. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.

18.4. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

18.5. שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

הזמנת מוצרים באתר

19. ביצוע הזמנה באתר אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה.

20. במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.

21. ביצוע הזמנה ייעשה באמצעות האתר או ברכישה טלפונית לפי פרטי יצירת הקשר המפורטים באתר.

22. בחנות המקוונת באתר ניתן לבחור מוצר, להתרשם מהמפרט באשר לרכיביו, גודלו ומחירו. ניתן לשנות את הכמויות הרצויות בהזמנה, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד לסיום ההזמנה ואישורה בקופה וקבלת האישור על קליטתה במערכת.

23. לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם החברה לספק את המוצרים שהוזמנו, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל.

24. במקרים בהם החברה לא תוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למזמין.

25. אספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי.

26. כדי שהחברה תוכל לספק את הזמנתך, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ואופן התשלום.

27. התשלום עבור ההזמנה יכלול את מחיר המוצר, מע"מ ותוספת דמי המשלוח ככל שהחברה תאפשר שירות משלוחים.

28. זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין החברה מתחייבת לשמור על סל הקניות ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.

29. התשלום באתר יתבצע מראש באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, למעט דיינרס ואמריקן אקספרס, וכן במקרים מסוימים ע"י אפליקציית ביט.

30. במקרה של תשלום טלפוני עבור הזמנה שבוצעה באתר יובהר כי החברה לא מתחייבת לשמור את ההזמנה בפרק הזמן שבין ביצועה באתר לבין התשלום בפועל.

31. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.

32. ניתן לרכוש גם באמצעות קוד קופון. במידה שנרכשו מוצרים במחירם המלא ללא שימוש בהנחת קוד קופון הוא אינו זכאי לקבל את ההנחה בדיעבד. החברה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי להחליט במקרים מסוימים להעניק ללקוח קוד קופון חדש בשווי כספי זהה למימוש ברכישה נוספת באתר.

33. באפשרות הלקוח הרוכש את המוצר באתר לבחור בין 2 אפשרויות:
קבלת המוצר במשלוח עד הבית (ע"י חברת שילוח חיצונית, ובמקומות אליהם קוי החלוקה שלה מגיעים בלבד),
או קבלתו באיסוף עצמי ע"י הלקוח מנקודות האיסוף אותם מפרסמת החברה.

יודגש כי במקרים בהם המוצר המבוקש אינו נמצא במלאי יתכנו עיכובים.

34. כאשר לקוח בוחר באיסוף עצמי - באחריותו לעקוב אחר ההוראות המופיעות בעמוד המכירה ביחס לאותה נקודת האיסוף (צורך בתיאום טלפוני מראש, שעות פעילות הסניף וכדו')

ובהתאם להם, להגיע לנקודת האיסוף אותה בחר עם צידנית, לשם איסוף המוצר.

35. כאשר לקוח בוחר במשלוח - אספקת המוצר תיעשה באמצעות חברת שליחויות עם שליח שיגיע עד לכתובת שמילא הלקוח.

36. מסירת פרטי הלקוח בעת ההזמנה אינה חובה, אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את השלמת ביצוע ההזמנה.

37. האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח.

38. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בשל פרטים מוטעים שמסרת או בשל אי-איסוף של המשלוח, תחויב בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.

39. לתשומת ליבך: אם הזמנת לכתובת עסקית אנא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.

40. המוצרים נשלחים באמצעות חברות חיצוניות, ובהתאם למדיניות חברות אלו, ויודגש כי המקומות הנתמכים ע"י חברת המשלוח, וכן זמני האספקה של חברת המשלוח אינם ניתנים לבקרה ע"י החברה ואינם בשליטתה והנך מצהיר/ה כי לא תהיה לך כל טענה כנגד החברה עקב שיבושים באספקה באמצעות חברות אלו.

41. החברה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שיבושים בעקבות נגיף הקורונה או מאורע ביטחוני, שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות המשלוחים (ככל שהחברה תאפשר משלוחים), פעולות איבה ו/או כוח עליון. במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את חיובו של הלקוח.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע"פ הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

מדיניות אספקת מוצרים

42. איסוף עצמי - הלקוח יוכל לאסוף את המוצר מנקודת האיסוף בה בחר בעת הרכישה,
ובכפוף
 לתנאים הכתובים בדף המכירה של נקודת האיסוף  בה הוא בחר (שעות פעילות ככל שישנם, והאם נדרש תיאום טלפוני),
וזאת למניעת מצב של הגעה לחינם.

43. על אחריותו של המגיע לאסוף את קרטיב הלימזור מנקודת האיסוף

להגיע עם צידנית לשמירת הקור והאיכות של המוצר.
44. משלוח - המשלוחים יבוצעו אך ורק למקומות הנתמכים ע"י חברת המשלוח
דהיינו - בין מטולה לבאר שבע, ללא הגולן ועוטף עזה, וללא חלק מהישובים ביו"ש, לעת עתה.
45. לקוח המתגורר במקומות שאינם נתמכים - צור עמנו קשר, וננסה למצוא לך פתרון ספציפי.
46. זמני האספקה של חברת המשלוח הם עד 7 ימי עסקים החל מיום העסקים הבא לאחר ביצוע הרכישה. יחד עם זאת, נעשים מאמצים רבים על מנת להקדים את זמן האספקה,

כך שעל פי רוב זמן האספקה הינו בתוך ימים ספורים.


ביטול עסקה

47. אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לחברה בהקדם, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע"י החברה.

48. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון, ותוך מתן החזר כספי ללקוח.

49. מדיניות הביטולים וההחזרים לכל מוצר הינה ע"פ הכתוב בעמוד המוצר.

51. ביטול עסקה לרכישת מוצר עקב פגם במוצר תותר בתוך ארבעה-עשר (14) ימים ממועד ביצוע האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:

51.1. הצגת קבלה המעידה על קניית המוצר;

51.2. המוצר הוחזר לחברה בשלמותו, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;

51.3. הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח ולא נגרם בשל שימוש בו.

51.4. הודעה על מוצר שהגיע פגום תתקבל בהודעה לכתובת המייל: info@limazor.com תוך 48 שעות מרגע המסירה ובצירוף תמונה של המוצר כפי שהתקבל. תלונה על מוצר שהגיע פגום מעבר לפרק הזמן האמור - לא תטופל

52. ביטול עסקה לרכישת מוצר בשל חרטה של הלקוח תותר בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד רכישת המוצר, בתנאים הבאים:

52.1. המוצר טרם נאסף ע"י הלקוח

53. הצגת קבלה המעידה על קניית המוצר.

למען הסר ספק, לא תתקבל הודעת ביטול עסקה ולא יינתן החזר כספי בגין חרטה של הלקוח במקרה שהמוצר כבר נאסף ע"י הלקוח, באשר מדובר במוצר פסיד ורגיש, ואין באפשרות החברה לקבלו חזרה לאחר שנאסף.

54. בהחזרה של מוצר ע"פ סעיף 52 לעיל ינוכו 5% מסך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, כדמי ביטול. בנוסף, יבוצע חיוב של עמלת סליקה בשיעור של 3% ממחיר העסקה.

55. בביטול עסקה לאחר שההזמנה יצאה לחברת משלוחים אך טרם מסירתה ללקוח יבוצע החזר כספי והלקוח יחויב בעלות דמי המשלוח בלבד.

57. האחריות להחזרת המוצר אל החברה מוטלת על הלקוח.

59. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל.

60. באם רצונך בהחלפת המוצר שנרכש (טרם איסופו ע"י הלקוח כנ"ל) במוצר אחר, הנך מתבקש ליצור קשר עם החברה ולבדוק את היתכנות ההחלפה.

61. הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

62. למען הסר ספק, ביטול עסקה והחזרת מוצר לאחר איסופו ע"י הלקוח לא תותר ביחס למוצר קרטיב הלימזור באשר מדובר במוצר פסיד ורגיש.

63. לחברה שמורה הזכות לקבוע חריגה ממדיניות זו בתנאים ובמועדים שתמצא לנכון.

אחריות

64. מובהר בזאת כי המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ רפואי או התוויה רפואית לנקוט פעולה מסוימת ו/או להימנע מנקיטת פעולה מסוימת. כמו כן, אין לראות במידע המופיע באתר, או באתרים אליהם האתר מפנה, משום ייעוץ רפואי, כלכלי, שיווקי, עסקי, פנסיוני, פסיכולוגי, פסיכיאטרי או אחר, והוא אינו מחליף ייעוץ אישי המתבסס על היכרות עם הנתונים האישיים של הלקוח, ומותאם לצרכיו האישיים. למען הסר כל ספק, אין לבצע על סמך המידע המופיע באתר כל שינוי במינון התרופות שרשם רופא כלשהו או להימנע מקבלת טיפול רפואי כזה או אחר המוצע על ידי רופא כלשהו.

65. עוד מובהר כי התכנים המופיעים באתר, או באתרים אליהם האתר מפנה, עשויים לשאת אופי של המלצות ו/או חדשות רפואיות ו/או דעות אישיות והמשתמש מצהיר ומסכים לכך שלא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי החברה בקשר לכך. למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי החברה באשר לכל נזק, ישיר או עקיף בקשר למידע המופיע באתר, דיוקו, מהימנותו, שלמותו, עדכניותו או תדירות פרסומו.

66. על פי הנחיות משרד הבריאות אין לייחס סגולות ריפוי למוצרים. על כן, אין לראות במוצרים הנמכרים או המומלצים באתר כבעלי יכולת למנוע, להקל או לרפא מחלה או מכאוב.

גם אם ניתן להבין מתיאור המוצר באתר שהוא יכול לסייע במצבי חולי מסוימים, הגולש מצהיר שלא תהיה לו כל טענה או תלונה על כך ושהוא מבין שהמוצרים אינם מיועדים למניעה, הקלה או ריפוי של מחלה כזו או אחרת.

67. כל פעולה שינקוט משתמש על סמך המידע המופיע באתר הינה על דעת עצמו בלבד ועל אחריותו בלבד, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה נגד החברה בגין כל עניין הקשור להסתמכותו על המידע המופיע באתר.

68. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.

69.

70. החברה אינה מספקת אחריות למוצרים.

71. לגבי מוצרים המוצעים למכירה באתר ולא יוצרו ע"י החברה, החברה לא תישא באחריות לנזקים עקיפים שייגרמו מהם.

72. החברה לא תישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש שאינו השימוש הסביר במוצריה. אופן הטיפול במוצר, לרבות חשיפתו לטמפרטורות גבוהות או לא מתאימות, אופן הנטילה וכיוצ"ב, מפורטים בדף המוצר, ובמקרים המתאימים גם בהוראות המצורפות למוצר עצמו.

73. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומות, תמונות או מידע. יתכן שהמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בשום צורה לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור.

74. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה.

75. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע"י הלקוח.

שיפוי

76. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.

77. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע"י החברה.

פרטיות ושמירת סודיות

78. החברה עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש").

79. החברה תהיה רשאית להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים, לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.

80. החברה לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין בעלת האתר.

81. החברה עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות החברה – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי החברה. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה.

דיוור ישיר

82. החברה מציעה למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל מהחברה דיוור מעת לעת.

83. בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים כי החברה תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, מוצרים, חידושים באתר וכיוצ"ב. הדיוור יכול להגיע באמצעות שיחות טלפון, מסרונים, דוא"ל, מסרוני ווטסאפ, טלגרם וכל אמצעי דיוור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

84. לידיעתך, בעת מסירת פרטי התקשרות לצורך קבלת מתנות חינמיות ו/או רכישת מוצר דיגיטלי ו/או פנייה באמצעות טופס הפנייה באתר ו/או רכישת מוצר בחנות ו/או פניה לקבלת מתנה חינמית באמצעות מסרון, הינך מביע את הסכמתך לקבל דיוור ועדכונים מהחברה, לרבות דברי פרסומת.

85. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה באמצעות פנייה לחברה או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה. במידה ובחרתם לבקש את ההסרה באמצעות פניה לחברה ולא באמצעות הקלקה על קישור ההסרה בתחתית הניוזלטר, פעולת ההסרה עשויה לארוך עד שבעה ימי עסקים, במהלכם יתכן ותמשיכו לקבל דיוור מהחברה. למען הסר ספק, לצורך סעיף זה ימי חול המועד אינם ימי עסקים.

86. האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש והחברה לא תהא אחראית לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע"י המשתמש.

קניין רוחני

87. החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם החברה הינה מורשה ע"פ רישיון ו/או הסכם לעיצובם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, הלוגו של החברה, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.

88. התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.

89. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעלת האתר.

90. האיסור הנ"ל תקף לכל המקרים למעט במקרה של קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.

המחאת זכויות

91. החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.

92. למשתמש האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של החברה ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.

דין ושיפוט

93. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.

94. כל השתהות או הימנעות של החברה בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

שירות לקוחות ונגישות

95. ניתן ליצור קשר עם החברה לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.

96. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.

97. אנו עושים מאמצים גדולים להנגיש את האתר , אם נתקלתם בבעיה

אנא פנו אלינו למספר הטלפון שמופיע באתר לצרכי יצירת קשר.